Inkontinencija

Slika
Inkontinencija predstavlja nemogućnost kontroliranog punjenja i pražnjenja mokraćnog mjehura i crijeva te samostalnog odlučivanja kada i gdje se treba prazniti. Karakteristika je to svih starosnih grupa, ali je jače izražena kod starijih osoba. Koliko je prisutna kod mladih nema se točnih podataka zbog toga što se o njoj ne priča kod ove populacije. 

Nemogućnost kontroliranog pražnjenja mokraćnog mjehura i crijeva u veliko narušava kvalitetu života te izaziva osjećaj straha i stida kod ljudi i sprečava ih u traženju pomoći od strane liječnika ili ljekarnika. 
Na raspolaganju su različite mogućnosti liječenja i terapija se postavlja individualno u ovisnosti od forme inkontinencije, a i razloga.

Forme inkontinencije i liječenje


1. Inkontinencija uslijed jačeg opterećenja tijela, kod velikog pritiska na stomak (nošenje tereta), kašljanja, kihanja ili smijanja. Ovakva vrsta inkontinencije nastaje uslijed povreda ili operativnih zahvata u ovom području gdje dolazi do povreda živaca koji prožimaju mokraćni mjehur i crijeva, tijekom trudnoće, porođaja ili u vrijeme menopauze.
Terapija:
- vježbanje (ima za cilj jačanje muskulature spomenutih organa), elektrostimulacija
- redukcija tjelesne težine
- uzimanje lijekova koji podižu snagu i tonus mišića mokraćnog mjehura (duloxetin se primjenjuje samo kod žena)

2. Inkontinencija u vidu iznenadnog i naglog javljanja potrebe za mokrenjem, tako da se nema vremena doći do toaleta. Uzroci ovakve inkontinencije su najčešće operativna oštećenja živaca i bolesti (multipla skleroza, parkinsonizam, Alzheimer, tumori na mozgu, moždani udar, infekcije mokraćnih putova, bubrežni kamenac, šećerna bolest).
Terapija: upotreba lijekova koji mogu olabaviti napetost mišića mokraćnog mjehura (fesoteridon, trospiumklorid, tolteridon, oksibutinin, propiverin, darifenacin i solifenacin).

3. Preaktivni mjehur je vid inkontinencije okarakteriziran čestim mokrenjem, noću također, ali nije nekontrolirano. Razlog je u narušenoj živčanoj kontroli mišića koji zatvara mokraćni mjehur.
Terapija je ista kao u prethodnom slučaju.

4. Kod refleksa inkontinencije nema kontrole u punjenju, a ni u pražnjenju mokraćnog mjehura. Refleksna inkontinencija nastupa pri povredama kralježnice i drugim neurološkim oboljenjima (parkinsonova bolest, multipla skleroza, demencija, moždani udar).
Terapija refleksne inkontinencije je daleko kompleksnija:
- uvođenje katetera
- elektrostimulacije
- injekcije botulinum toksina A trebaju prekinuti nekontrolirane kontrakcije mišića (detrusora) i pražnjenje mokraćnog mjehura.

5. Inkontinencija u obliku „prelivanja“. Pošto je mjehur pun dolazi do ispuštanja manje količine mokraće, a uzrokova je prevelikim pritiskom na mjehur, suženjem mokraćne cijevi uslijed tumora, prisustvom kamena u mokraćnom mjehuru, te kod žena spuštanjem maternice.
Terapija se sastoji u operativnom odstranjenju tumora, podizanjem maternice pomoću ringpesara, operaciji prostate. Ako se radi o muškarcima sa dobroćudnim proširenjem prostate, a kod kojih nije indicirana operacija na raspolaganju su lijekovi: pracozin, alfuzosin, teracozin, doksacozin, tamzulozin,, silodozin. Navedeni lijekovi relaksiraju mišiće prostate, mokraćnog mjehura i mokraćne cijevi, te olakšavaju pražnjenje mjehura bez zaostajanja mokraće u mjehuru.
Da bi se zaustavio dalji rast stanica prostate indiciraju se lijekovi dutasterid i finasterid.

6. Inkontinencija može biti uzrokovana anomalijama sa kojima se čovjek rodi, ali i pojedini lijekovi mogu izazvati ne kontrolirano puštanje mokraće.

Kada se govori o nekontroliranom pražnjenju crijeva tada su u opticaju tri stupnja inkontinencije:
1. Stupanj: nekontrolirano puštanje plinova i crijevnog sekreta uslijed jačeg napora
2. Stupanj: nekontrolirano puštanje plinova i tekuće stolice
3. Stupanj: nekontrolirano čvrstog sadržaja stolice
Terapija:
- antibiotici ( u koliko se radi o upalama)
- autoimuna oboljenja (imunosupresivi)
- operativni zahvati
Pacijentima se preporučuje da se posveti veća pažnja ishrani tj. ne uzimati ljuta i kisela jela, ne uzimati jela sa većim sadržajem celuloznih vlakana, manje napitaka poput kave koji povećavaju motilitet crijeva. Pojedine namirnice (sjeme lana, mekinje) mogu povećati volumen i konzistenciju sadržaja u crijevim,a te kontrolirati stolicu.
Lijekovi poput loperamida smanjuju brzinu kretanja sadržaja kroz crijeva.
Racecadotril smanjuje ulazak vode i elektrolita u crijeva i samo kretanje sadržaja kroz crijeva.
0 0