Homeopatija

Mjesto u liječenju, principi

Slika
Homeopatija, pored antropozofije i fitoterapije pripada posebnim pravcima u liječenju i jasno se razgraničava od parafarmaceutskih pojava. Hanemanova homeopatija predstavlja klasičnu homeopatiju i jasno se razlikuje od homeopatiji srodnih pravaca u liječenju.
- Antropozofija (Rudolf Steiner)
- Biochemie (Wilchelm Heinrich Schuessler)
- Elektro akupunktura (Reinhold Voll)
- Homotoksikologija (Hans-Heinrich-Reckeweg, Heel proizvodi)
- Izopatija
- Spagirika (Krauss, Zimpel)...

Inkontinencija

Forme inkontinencije i liječenje

Slika
Inkontinencija predstavlja nemogućnost kontroliranog punjenja i pražnjenja mokraćnog mjehura i crijeva te samostalnog odlučivanja kada i gdje se treba prazniti. Karakteristika je to svih starosnih grupa, ali je jače izražena kod starijih osoba. Koliko je prisutna kod mladih nema se točnih podataka zbog toga što se o njoj ne priča kod ove populacije. 

Nemogućnost kontroliranog pražnjenja mokraćnog mjehura i crijeva u veliko narušava kvalitetu života te izaziva osjećaj straha i stida kod ljudi i sprečava ih u traženju pomoći od strane liječnika ili ljekarnika.
Na raspolaganju su različite mogućnosti liječenja i terapija se postavlja individualno u ovisnosti od forme inkontinencije, a i razloga...
0 0

Najnovije

Brojač posjeta

Broj online korisnika: 1

Broj jedinstvenih posjeta: 16523

Ukupno pregleda: 83941